List do Ministra Zdrowia w sprawie cen leków - luty 2012

           Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137,  tel. 22 - 508 18 88, dyżury: wt. i śr godz. 11-15       www.parkinson.waw.pl

          Warszawa, 21 lutego 2012
 
                
    
                                                                                                
  Pan Bartosz Arłukowicz
         Minister Zdrowia
         Ministerstwo Zdrowia,
         ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
                           
W imieniu pacjentów cierpiących na przewlekłą i nieuleczalną chorobę Parkinsona, zwracam się z prośbą o dokonanie zmiany w Wykazie Leków Refundowanych i przywrócenie odpłatności za leki na chorobę Parkinsona do poziomu sprzed 1 stycznia 2012 r.

Zmiany na liście leków refundowanych, obowiązujące od 1 stycznia 2012 r., dotknęły osoby z chorobą Parkinsona w sposób szczególnie uciążliwy. Mianowicie, odpłatność pacjentów za podstawowe leki stosowane w codziennej walce z tą chorobą, jak Madopar i Requip Modutab  znacznie  wzrosła. Przykłady poniżej: 

Lp.    Nazwa leku               Odpłatność dla pacjenta w 2011 r.   Odpłatność dla pacjenta w 2012 r.   Relacja 4:3%
1               2                                            3                                              4                                               5

1.    Madopar  kaps.50 mg +12,5              3,20                                    10,65                                        332,0
2.    Madopar kaps.100+25 mg                 3,20                                    32,42                                       1013,0
3.    Madopar tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej  
                                                                3,20                                    10,65                                         332,8
4.    Madopar HBS,kps.100+25 mg           3,20                                     9,56                                         298,8
5.    Requip Modutab 2 mg                     25,12                                   43,43                                         172,8
6.    Requip Modutab 4 mg                     50,38                                   89,28                                         177,2
7.    Requip Modutab 8 mg                    100,71                                 179,35                                         178,1

      
Źródło: obwieszczenia Min. ZdrowiaW chorobie Parkinsona nie można dopuścić do przerw w systematycznym przyjmowaniu leków, a leki parkinsonowskie nie są jedynymi, które zmuszony jest przyjmować pacjent.
W wysokim stopniu zaawansowania choroby, pacjent przyjmuje do 30 tabletek dziennie (łącznie leki parkinsonowskie i leki na choroby współwystępujące z chorobą Parkinsona).

Przypomnijmy, że założeniem wprowadzanych zmian było niepogorszenie sytuacji przewlekle i nieuleczalnie chorych w ich dostępie do leków. Jednak dokonane zmiany w zakresie podstawowych leków parkinsonowskich zwiększają odpłatność pacjentów za leki trzykrotnie a nawet dziesięciokrotnie (np. poz. 1 i 2 w tabelce) ograniczając ich dostęp. Względy finansowe nie powinny stanowić bariery w dostępności do leków osób przewlekle chorych. Sytuacja chorych jest tym bardziej trudna bowiem dotyczy osób starszych, których dochody (emerytury, renty) nie są wysokie.
     
Przedstawiając prośbę w imieniu środowiska chorych na chorobę Parkinsona, których liczba w Polsce wynosi co najmniej 80 tys. zdiagnozowanych osób, chcielibyśmy pozostać z wiarą, że proces porządkowania rynku leków i wprowadzane zmiany będą miały na celu dobro pacjentów, dla których przyjmowanie leków jest warunkiem w miarę samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.      

Z wyrazami szacunku,
Leszek Dobrowolski
Prezes MSOzChP

Do wiadomości:
wg. załączonej listy

1.Pan Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu  ds Osób Niepełnosprawnych,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 11

2.Pan Rafał Klemens Muchacki
Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP 
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6

3.Pan Mieczysław Augustyn
Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6

4.Pan Bolesław Piechota
Przewodniczący  Komisji Zdrowia Sejmu RP
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

5.Pan Sławomir Piechota
Przewodniczący  Komisji  Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu RP
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

6.Pani Krystyna Barbara Kozłowska
Rzecznik Praw Pacjenta
01-829 Warszawa
Al. Zjednoczenia 25

7.Pan Wojciech Matusewicz
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych
02-611 Warszawa
ul. Ignacego Krasickiego 26

8.Pani Elżbieta Arciszewska
Przewodnicząca Zarządu Głównego
 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
0-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 30

9.Pan Sebastian Łukasiewicz
Prezes Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”
00-732 Warszawa
ul. Czerska 18

10. Regionalne Stowarzyszenia działające na rzecz osób z chorobą Parkinsona

<<< Powrót
©2021 Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona        powered by ParkinsonFundacja.pl