Droga Koleżanko/Drogi Kolego! _luty 2016 r.

Warszawa, luty 2016

Droga Koleżanko/Drogi Kolego!

Regularne opłacanie składek, które stanowi± główne Ľródło przychodów,
umożliwia sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia.

 
   Wpłaty składek  przelewem na podane poniżej konto bankowe

Konto: Pekao S.A. 29 1240 6319 1111 0000 4778 1379


<<< Powrót
©2019 Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorob± Parkinsona        powered by ParkinsonFundacja.pl