kadencja  2011 -  2014 
Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu -  Leszek Dobrowolski
V-ce-Prezes Zarządu -  Teresa Stępień-Mazurkiewicz
V-ce-Prezes Zarządu -  Aleksander Wiechowski
Członkowie  Zarządu -  Bogumiła Kania
                                 - Andrzej Strzylak


Komisja Rewizyjna:

Lucyna Osmolak
Teresa Słomińska
Alina Krassowska
Patrycja Poczciwek
Iwona Strusińska


 


©2017 Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona        powered by ParkinsonFundacja.pl