kadencja  2017 -  2020 
Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu -  Iwona Strusińska
V-ce-Prezes Zarządu -  Jadwiga Borzecka
V-ce-Prezes Zarządu -  Elżbieta Matuszewska
Członkowie  Zarządu:  - Bogumiła Kania
                                 - Zdzisław Kowal
                                

Komisja Rewizyjna:

Ewa Kerntopf
  Wojciech Sobczak - przewodniczący komisji
 


©2021 Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona        powered by ParkinsonFundacja.pl